Afgelopen dagen is het dagelijks leven grotendeels stil komen te liggen. Een bizarre werkelijkheid, wat veel van ieders aanpassingsvermogen en redzaamheid vraagt. Laten we dat samen doen; Samen redzaam zijn.

Red u zich?

Wij nemen deze week met iedereen die bij Act ergotherapie in behandeling is contact op en vragen o.a. ‘Red u zich’?

De reguliere ergotherapie behandelingen worden afgezegd, er vinden geen behandelingen op de praktijk plaats. Om waar mogelijk behandelingen door te kunnen laten gaan organiseren wij behandelingen via Beeldbellen. Behandelingen die volgens ons via Beeldbellen door kunnen gaan zijn bijvoorbeeld ; schrijftrainingen, keukentafelgesprekken met de WMO, evaluaties, doornemen van diverse vragenlijsten en eventueel intake gesprekken. Hiervoor zijn we nu achter de schermen het een en ander aan het organiseren.

Alleen hoogst noodzakelijke huisbezoeken zullen nog wel plaatsvinden. Dit in goed overleg met elkaar en met in achtneming van de hygiëne maatregelen.
Bv. bij decubituswonden (doorligplekken) of transferproblemen kunnen z.n. huisbezoeken gepland worden. Ook behandelingen die bijdragen aan vermindering van inzet van thuiszorgmedewerkers kunnen in overleg met de thuiszorgorganisatie worden gepland.

Bij vragen of problemen m.b.t. de zelfredzaamheid kunt u dagelijkse contact opnemen met ons via info@act-ergotherapie.nl of 06 30 38 31 58

Wij wensen iedereen veel sterkte

Manon, Karin, Cindy en Dineke